Chụp Ảnh Single Bride 1

[Ảnh Single Bride] Ms Duyên – Phim trường Secret Garden

Chụp Ảnh Single Bride 2

[Ảnh Single Bride] Ms Duyên – Phim trường L’amour

Chụp Ảnh Single Bride 3

[Ảnh Single Bride] Ms Duyên – Phim trường Jeju

Chụp Ảnh Single Bride 4

[Ảnh Single Bride] Kim Oanh – Phim trường Kolorea House

Chụp Ảnh Single Bride 5

[Ảnh Single Bride] Giao Linh – Phim trường Saranghae

Chụp Ảnh Single Bride 6

[Ảnh Single Bride] Yến Nhi – Nhà Thờ Đức Bà

Chụp Ảnh Single Bride 7

[Ảnh Single Bride] Anna Ngọc – Cầu Ánh Sao

Chụp Ảnh Single Bride 8

[Ảnh Single Bride] Ms Ngân – Phim trường Fly Ideas

Chụp Ảnh Single Bride 9

[Ảnh Single Bride] Ms Hiền – Nhà Thờ Đức Bà

Chụp Ảnh Single Bride 10

[Ảnh Single Bride] Ms Hương – Cầu Ánh Sao

Chụp Ảnh Single Bride 11

[Ảnh Single Bride] Hoa Mai – Phim trường Fly Ideas

Chụp Ảnh Single Bride 12

[Ảnh Single Bride] Ms Anh Vy – Quận 7

Chụp Ảnh Single Bride 13

[Ảnh Single Bride] Ms Linh – CV Gia Định

Chụp Ảnh Single Bride 14

[Ảnh Single Bride] Helen Nguyễn – Q7

Chụp Ảnh Single Bride 15

[Ảnh Single Bride] Anna Ngọc – Pricess Resort & Spa