Chụp Ảnh Couple 1

[Ảnh Couple] Nguyễn Hằng – Phim trường L’amour

Chụp Ảnh Couple 2

[Ảnh Couple] Shu & Nghĩa – Quận 2

Chụp Ảnh Couple 3

[Ảnh Couple] Nhã Phương – Phim trường Saranghae

Chụp Ảnh Couple 4

[Ảnh Couple] Trâm Ngân – Phim trường Saranghae

Chụp Ảnh Couple 5

[Ảnh Couple] Nhựt & Linh – Country House Coffee