Chụp Ảnh Concept 1

[Ảnh Concept Cổ Trang] Bảo Nhung – Tu Viện Khánh An

Chụp Ảnh Concept 2

[Ảnh Concept Cổ Trang] Ms Vinh – Tu Viện Khánh An

Chụp Ảnh Concept 3

[Ảnh Concept] Ngọc Tuyền – Phim trường Up Concept

Chụp Ảnh Concept 4

[Ảnh Concept] Lê Nhung – Phim trường Up Concept

Chụp Ảnh Concept 5

[Ảnh Concept Công Chúa] Hồng Vân – Phim trường Jeju