Chụp Ảnh Chân Dung 1

[Ảnh chân dung] Kim Oanh – Phim trường ManConcept

Chụp Ảnh Chân Dung 2

[Ảnh chân dung] Phương & Hương – Phố Ông Đồ

Chụp Ảnh Chân Dung 3

[Ảnh chân dung] Hanah Nguyễn – Hội Hoa Xuân Tao Đàn

Chụp Ảnh Chân Dung 4

[Ảnh chân dung] Ms Thu – Phim trường Blue Studio

Chụp Ảnh Chân Dung 5

[Ảnh chân dung] Ms Nguyệt – Phim trường Blue Studio

Chụp Ảnh Chân Dung 6

[Ảnh chân dung] Ms Hồng – Phim trường Blue Studio

Chụp Ảnh Chân Dung 7

[Ảnh chân dung] Ms An – Phim trường Blue Studio

Chụp Ảnh Chân Dung 8

[Ảnh chân dung] Ms Trâm – Phim trường Blue Studio

Chụp Ảnh Chân Dung 9

[Ảnh chân dung] Khánh Vi – Phim trường ManConcept

Chụp Ảnh Chân Dung 10

[Ảnh chân dung] Huỳnh Huỳnh – Phim trường Xido

Chụp Ảnh Chân Dung 11

[Ảnh chân dung] Ngọc Nhung – Phim trường Blue Concept

Chụp Ảnh Chân Dung 12

[Ảnh chân dung] Phương & Hương – Phim trường Jeju

Chụp Ảnh Chân Dung 13

[Ảnh chân dung] Ms Vinh – Phim trường Holm Studio

Chụp Ảnh Chân Dung 14

[Ảnh chân dung] Nhã Phương – Thảo Cầm Viên

Chụp Ảnh Chân Dung 15

[Ảnh chân dung] Kim Oanh – Phố Lồng Đèn

Chụp Ảnh Chân Dung 16

[Ảnh chân dung] Phương & Hương – Phim trường En-dee Garden

Chụp Ảnh Chân Dung 17

[Ảnh chân dung] Kim Oanh – Duple H Studio

Chụp Ảnh Chân Dung 18

[Ảnh chân dung] Kim Ngân – Duple H Studio

Chụp Ảnh Chân Dung 19

[Ảnh chân dung] Anna Ngọc – Chùa Quận 5

Chụp Ảnh Chân Dung 20

[Ảnh chân dung] Ms Anh Vy – Phố Ông Đồ

Chụp Ảnh Chân Dung 21

[Ảnh chân dung] Ms Linh – Phim trường Blue Concept

Chụp Ảnh Chân Dung 22

[Ảnh chân dung] Ms Trang – Phố Ông Đồ

Chụp Ảnh Chân Dung 23

[Ảnh chân dung] Ngọc Bảo – Phố Ông Đồ

Chụp Ảnh Chân Dung 24

[Ảnh chân dung] Ms Hằng – Phố Ông Đồ

Chụp Ảnh Chân Dung 25

[Ảnh chân dung] Ms Hương – Phim trường Saranghae

Chụp Ảnh Chân Dung 26

[Ảnh chân dung] Ms Mai – Phim trường Saranghae

Chụp Ảnh Chân Dung 27

[Ảnh chân dung] Kim Oanh – Phim trường Saranghae

Chụp Ảnh Chân Dung 28

[Ảnh chân dung] Hoa Mai – Nhà Hát Tp. HCM

Chụp Ảnh Chân Dung 29

[Ảnh chân dung] Ms Hải – Nhà Thờ Đức Bà

Chụp Ảnh Chân Dung 30

[Ảnh chân dung] Ms Khương – Phim trường Fly Ideas

Chụp Ảnh Chân Dung 31

[Ảnh chân dung] Hoa Mai – CV Gia Định

Chụp Ảnh Chân Dung 32

[Ảnh chân dung] Anna Ngọc – Quận 7