Chụp Ảnh Bầu 1

[Ảnh bầu] Andy Dinh – Duple H Studio

Chụp Ảnh Bầu 2

[Ảnh bầu] Anna Ngọc – Biển Vũng Tàu

Chụp Ảnh Bầu 3

[Ảnh bầu] Hoàng Anh – Phim trường Fly Ideas